MAZDA CTBH T6
MAZDA CTBH T6 - final-03
MAZDA CTBH T6 - final-02
MAZDA CTBH T6 - M6
Trang chủ»Top Danh mục

Mazda CX-3

Mazda CX-3 1.5 Deluxe

Mazda CX-3 1.5 Deluxe

2021 | Số tự động | Xe mới
Giá bán :
649.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

Mazda CX-3 1.5 Luxury

Mazda CX-3 1.5 Luxury

2021 | Số tự động | Xe mới
Giá bán :
689.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

Mazda CX-3 1.5 Premium

Mazda CX-3 1.5 Premium

2021 | Số tự động | Xe mới
Giá bán :
729.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

Mazda CX-30

Mazda CX-30 2.0 Luxury

Mazda CX-30 2.0 Luxury

2021 | Số tự động | Xe mới
Giá bán :
849.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

Mazda CX-30 2.0 Premium

Mazda CX-30 2.0 Premium

2021 | Số tự động | Xe mới
Giá bán :
909.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

New Mazda 2

New Mazda 2 1.5L AT

New Mazda 2 1.5L AT

2021 | Số tự động | Xe mới
Giá bán :
479.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

New Mazda 2 1.5L Deluxe

New Mazda 2 1.5L Deluxe

2021 | Số tự động | Xe mới
Giá bán :
509.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

New Mazda 2 1.5L Luxury

New Mazda 2 1.5L Luxury

2021 | Số tự động | Xe mới
Giá bán :
559.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

New Mazda 2 1.5L Premium

New Mazda 2 1.5L Premium

2021 | Số tự động | Xe mới
Giá bán :
599.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

New Mazda 2 Sport

New Mazda 2 Sport 1.5L Deluxe

New Mazda 2 Sport 1.5L Deluxe

2021 | Số tự động | Xe mới
Giá bán :
519.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

New Mazda 2 Sport 1.5L Luxury

New Mazda 2 Sport 1.5L Luxury

2021 | Số tự động | Xe mới
Giá bán :
574.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

New Mazda 2 Sport 1.5L Premium

New Mazda 2 Sport 1.5L Premium

2021 | Số tự động | Xe mới
Giá bán :
619.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

New Mazda 3 Sedan

All-New Mazda 3 1.5 Deluxe

All-New Mazda 3 1.5 Deluxe

2021 | Số tự động | Xe mới
Giá bán :
669.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

All-New Mazda 3 1.5 Luxury

All-New Mazda 3 1.5 Luxury

2021 | Số tự động | Xe mới
Giá bán :
719.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

All-New Mazda 3 1.5 Premium

All-New Mazda 3 1.5 Premium

2021 | Số tự động | Xe mới
Giá bán :
789.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

All-New Mazda 3 2.0 Signature Luxury

All-New Mazda 3 2.0 Signature Luxury

2021 | Số tự động | Xe mới
Giá bán :
799.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

All-New Mazda 3 2.0 Signature Premium

All-New Mazda 3 2.0 Signature Premium

2021 | Số tự động | Xe mới
Giá bán :
849.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

New Mazda 3 Sport

All-New Mazda 3 Sport 1.5 Deluxe

All-New Mazda 3 Sport 1.5 Deluxe

2021 | Số tự động | Xe mới
Giá bán :
699.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

All-New Mazda 3 Sport 1.5 Luxury

All-New Mazda 3 Sport 1.5 Luxury

2021 | Số tự động | Xe mới
Giá bán :
739.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

All-New Mazda 3 Sport 1.5 Premium

All-New Mazda 3 Sport 1.5 Premium

2021 | Số tự động | Xe mới
Giá bán :
789.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

All-New Mazda 3 Sport 2.0 Signature Luxury

All-New Mazda 3 Sport 2.0 Signature Luxury

2021 | Số tự động | Xe mới
Giá bán :
799.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

All-New Mazda 3 Sport 2.0 Signature Premium

All-New Mazda 3 Sport 2.0 Signature Premium

2021 | Số tự động | Xe mới
Giá bán :
849.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

Mazda 6

Mazda 6 Luxury

Mazda 6 Luxury

2020 | Số tự động | Xe mới
Giá bán :
829.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

Mazda 6 Premium

Mazda 6 Premium

2020 | Số tự động | Xe mới
Giá bán :
909.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

New Mazda 6

New Mazda 6 2.0 Luxury

New Mazda 6 2.0 Luxury

2021 | Số tự động | Xe mới
Giá bán :
889.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

New Mazda 6 2.0 Premium

New Mazda 6 2.0 Premium

2021 | Số tự động | Xe mới
Giá bán :
949.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

New Mazda 6 2.0 Premium GTCCC

New Mazda 6 2.0 Premium GTCCC

2021 | Số tự động | Xe mới
Giá bán :
999.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

New Mazda 6 2.5 Premium

New Mazda 6 2.5 Premium

2021 | Số tự động | Xe mới
Giá bán :
1.049.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

New Mazda 6 2.5 Premium GTCCC

New Mazda 6 2.5 Premium GTCCC

2021 | Số tự động | Xe mới
Giá bán :
1.109.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

Mazda CX-5

New Mazda CX-5 2.0 Deluxe

New Mazda CX-5 2.0 Deluxe

2021 | Số tự động | Xe mới
Giá bán :
839.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

New Mazda CX-5 2.0 Luxury

New Mazda CX-5 2.0 Luxury

2021 | Số tự động | Xe mới
Giá bán :
879.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

New Mazda CX-5 2.0 Premium

New Mazda CX-5 2.0 Premium

2021 | Số tự động | Xe mới
Giá bán :
919.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

New Mazda CX-5 2.5 Signature Premium 2WD

New Mazda CX-5 2.5 Signature Premium 2WD

2021 | Số tự động | Xe mới
Giá bán :
889.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

New Mazda CX-5 2.5 Signature Premium 2WD i-Activsense

New Mazda CX-5 2.5 Signature Premium 2WD i-Activsense

2021 | Số tự động | Xe mới
Giá bán :
999.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

New Mazda CX-5 2.5 Signature Premium AWD i-Activsense

New Mazda CX-5 2.5 Signature Premium AWD i-Activsense

2021 | Số tự động | Xe mới
Giá bán :
1.059.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

Mazda CX-8

Mazda CX-8 Deluxe

Mazda CX-8 Deluxe

2021 | Số tự động | Xe mới
Giá bán :
999.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

Mazda CX-8 Luxury

Mazda CX-8 Luxury

2021 | Số tự động | Xe mới
Giá bán :
1.059.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

Mazda CX-8 Premium

Mazda CX-8 Premium

2021 | Số tự động | Xe mới
Giá bán :
1.169.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

Mazda CX-8 Premium AWD

Mazda CX-8 Premium AWD

2021 | Số tự động | Xe mới
Giá bán :
1.259.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

New Mazda BT-50

New Mazda BT-50 MT 4x2

New Mazda BT-50 MT 4x2

2021 | Số sàn | Xe mới
Giá bán :
659.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

New Mazda BT-50 AT 4x2

New Mazda BT-50 AT 4x2

2021 | Số tự động | Xe mới
Giá bán :
709.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

New Mazda BT-50 Luxury 4x2

New Mazda BT-50 Luxury 4x2

2021 | Số tự động | Xe mới
Giá bán :
789.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

New Mazda BT-50 Premium 4x4

New Mazda BT-50 Premium 4x4

2021 | Số tự động | Xe mới
Giá bán :
849.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

Mazda BT-50

Mazda BT-50 Standard 4x4

Mazda BT-50 Standard 4x4

2021 | Số sàn | Xe mới
Giá bán :
579.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

Mazda BT-50 Deluxe 4x2

Mazda BT-50 Deluxe 4x2

2021 | Số tự động | Xe mới
Giá bán :
614.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

Mazda BT-50 Luxury 4x2

Mazda BT-50 Luxury 4x2

2021 | Số tự động | Xe mới
Giá bán :
644.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

Mazda BT-50 Premium 4x4

Mazda BT-50 Premium 4x4

2021 | Số tự động | Xe mới
Giá bán :
749.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

New Mazda BT-50

New Mazda BT-50 MT 4x2

New Mazda BT-50 MT 4x2

2021 | Số sàn | Xe mới
Giá bán :
659.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

New Mazda BT-50 AT 4x2

New Mazda BT-50 AT 4x2

2021 | Số tự động | Xe mới
Giá bán :
709.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

New Mazda BT-50 Luxury 4x2

New Mazda BT-50 Luxury 4x2

2021 | Số tự động | Xe mới
Giá bán :
789.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

New Mazda BT-50 Premium 4x4

New Mazda BT-50 Premium 4x4

2021 | Số tự động | Xe mới
Giá bán :
849.000.000 đ

Liên hệ : 0938 374 386

Liên hệ

MAZDA TRƯỜNG CHINH

: 827A - 829 Trường Chinh, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp HCM
: 0938 374 386 - Hotline
: mazdatruongchinh999@gmail.com

Thống kê truy cập

Mazda Trường Chinh

Địa chỉ : 827A - 829 Trường Chinh, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp HCM

Hotline : 0938 374 386

Email : mazdatruongchinh999@gmail.com

 

Yêu cầu báo giá

Yêu cầu báo giá

Để nhận được "BÁO GIÁ ĐẶC BIỆT" và các "CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI", Quý khách vui lòng điền form báo giá dưới đây:

Họ tên(*)
Trường bắt buộc

Loại xe
Invalid Input

Điện thoại(*)
Invalid Input

Gửi ngay

Yêu cầu báo giá
Đăng ký lái thử

Đăng ký lái thử

Đăng ký lái thử

Chúng tôi rất vui mừng vì bạn có ý định lái thử xe, Quý khách vui lòng điền form thông tin dưới đây:

Họ tên(*)
Trường bắt buộc

Loại xe
Invalid Input

Điện thoại(*)
Invalid Input

Gửi ngay